Streptopelia capicola, powszechnie znana jako Synogarlica, to gatunek ptaka należący do rodziny Columbidae. Jest to mały, elegancki ptak występujący w całej południowej Afryce, od Przylądka Dobrej Nadziei po Angolę i Tanzanię. Gatunek ten znany jest z charakterystycznego odgłosu, który można usłyszeć w całym jego zasięgu, oraz z pięknego upierzenia.

Charakterystyka fizyczna
Synogarlica to mały ptak, mierzący około 23 cm długości i ważący od 100 do 150 g. Samce i samice ptaków wyglądają podobnie, mają szaro-brązowy grzbiet i skrzydła oraz bladożółty brzuch. Ptak ma charakterystyczną łatę w czarno-białe paski na szyi, z czerwonym pierścieniem wokół oczu. Synogarlica ma długi, spiczasty ogon, który jest poprzecinany czarno-białymi piórami.

Siedlisko i dystrybucja
Synogarlica to pospolity gatunek ptaka występujący w całej południowej Afryce, od Przylądka Dobrej Nadziei po Angolę i Tanzanię. Preferuje otwarte lasy, sawanny i zarośla, ale można go również znaleźć na obszarach miejskich i ogrodach.

Dieta
Synogarlica to przede wszystkim zjadacz nasion, żywiący się różnymi nasionami traw i innych roślin. Żywi się również owadami i innymi małymi bezkręgowcami.

Zachowanie
Synogarlica to monogamiczny ptak, który tworzy trwałe pary. Ptaki są zwykle widywane w parach lub małych stadach, żerujących na ziemi w poszukiwaniu pożywienia. Znane są z charakterystycznego wezwania, które można usłyszeć w całym ich zasięgu. Wezwanie jest niskim, żałobnym gruchaniem, które często opisuje się jako „pracuj ciężej, pij herbatę”.

Stan ochrony
Według Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) Synogarlica jest gatunkiem najmniejszej troski. Ptak jest powszechny w całym swoim zasięgu i nie jest uważany za zagrożony wyginięciem. Jednak utrata siedlisk spowodowana działalnością człowieka, taką jak urbanizacja i rolnictwo, może mieć wpływ na populację gatunku.

Podsumowując, Synogarlica to mały, elegancki ptak występujący w całej południowej Afryce. Znany jest z charakterystycznego wezwania, pięknego upierzenia i monogamicznego zachowania. Chociaż nie jest obecnie zagrożony wyginięciem, utrata siedlisk spowodowana działalnością człowieka może mieć wpływ na populację gatunku w przyszłości.